Nauka

 

Nauka je čudo
Prirodu nam vekovima opisuju tačkom, linijom, ravni, a toga nema u prirodi, opisuju nulama i jedinicama a ni toga nema uprirodi, i tek sad u XXI veku nas uče da ne postoje samo nule i jedinice, da ima nešto tu što može i ovako i onako u isto vreme, pa pod pretpostavkom da sam sad ovde mogu biti i negde tamo.