Muzika

Hvataj

 

Kretanje fotona proizvodi šum, kretanje energije u atomu je akord, kretanje energije u ćeliji je melodija, a kroz čoveka  simfonija.

Misli koje su protrčale kroz mene a nisam im dao nikakvu pažnju, takođe su šum, one koje se često ponavljaju, i koje izgovaram su akordi,  emocije koje ispoljavam su melodije, i sve to sa mojim usvojenim konceptima, znanjima, ličnom istinom čini simfoniju.

Sve reči koje sam do sad izgovorio čine skup vibracija, simfoniju koja zveči svemirom.  Moje čulo sluha ne spoznaje tu simfoniju, a i većinu onog što sam izgovorio sam zaboravio. Svemir nije, ta simfonija se svakom mojom rečju menja. Jeku moje simfonije prepoznajem po stvarnosti koja me okružuje, tačnije po mojoj percepciji te stvarnosti. Jeka te simfonije se odražava i na moje telo, ne samo ovo opipljivo, ali tu je najvidljivije.

Činilo mi se da su note te simfonije koja zveči svemirom moje, da ih ja zapisujem, jer slobodan sam da mislim i govorim kako i šta ja hoću, i istinu i laži i ljubav i mržnju, i hrabrost i sram i mnogo toga još.

Sad uviđam da note uopšte nisu bile moje, da sam igrao kako „drugi“ svira. Prevideo sam uputstvo. Uputstvo mog postojanja koje nisam ja pisao, bilo je napisano i zapisano pre mene ispoljenog. Sad znam i ko ga je pisao, i zašto. Početna „moja“ simfonija je bila Božanstvena, Muzika Sfera. Moje reči i dela u većem delu su bile otpor toj Muzici Sfera, jer sam verovao da umem i znam bolje.

Svaki atom ima „uputstvo“, svaka ćelija, pa i čovek. Genetika je dosad uspela samo da razlikuje jedinke čitajući „uputstvo“ ostalo nepročitano nazvali su đubretom.

Energija  koja održava svekoliko nedeljivo Postojanje je Ljubav. Ljubav je muzika Duše.

Sad učim note ispočetka i biram šta sviram.

Muzika Sfera sadrži sve note, to se podrazumeva, ali sadrži i sve moguće kombinacije nota, sve akorde, sve melodije, sve simfonije.  I odsvirane i neodsvirane.

Svaki atom svira po notama, kad zaboravi note nestane, note ostaju i opstaju.

Svaka ćelija svira po notama, jer jedino tako može da opstane, nastane, postoji i nestane. Note opstaju. To važi i za svako živo biće.

A čovek, šta s njim. I on nastaje, opstaje i nestaje zahvaljujući notama. Ništa novog, sve isto važi kao i za sve ostalo postojanje. E, zna on za jadac. Poverovao da zna note, našao neko drvce lepo ga obradio i umesto da bude muzika, rešio da bude dirigent. Diriguje, orkestar neuvežban, raštimovan, akordi se prepoznaju, ali melodija ni približna Muzici Sfera. Data mu čula da čuje Muziku Sfera, ali on sluša samo onu melodiju svog neuvežbanog, raštimovanog orkestra. Sluša tuđe melodije, poredi se, uvežbava i stvara simfonije koje niko drugi neće ni da sluša – čuju tek pokoju melodiju pa pobegnu. Samo njemu su lepe i savršene. Usavršava se tako eonima dok mu čula ne oslabe pa oseti da postoji muzika koja dolazi iznutra, te note kojima ne treba dirigent, ni štimovanje, ni uvežbavanje.

Tek tad čuje one neodsvirane melodije, spozna simfoniju, i baca dirigentsku palicu jer mu smeta da pleše u igri života po Muzici Sfera.

 

leta gospodnjeg   7527.                                                                                     Zemun

Ivan Ivanda                                                                                                         SRBiJa

Temeljna uverenja

Temeljna uverenja su glavni stvaralac okolnosti i okruženja. Svako uverenje deluje na taj način da je samo ono ispravno da su sva druga pogrešna, i samo tako se održava, i samo tako su moguća individualna iskustava. Menjanjem uverenja čovek ne gubi individualna iskustava ni svest o sebi. Subjektivna svest stvara privid da je nešto nesavršeno, pogrešno, i kao svesni subjekt čovek koristi božansku svest u svom radu i tu subjektivnu stvarnost pretvara u stvarnost u kojoj živi, i u tome je uvek podržan od božanske celine i kad se prividno porobljava i kad se prividno oslobađa.

Sigurnost i kontrola

Sigurnost podrazumeva stalnost, kontrolu a i jedno i drugo je u suprotnosti sa životom koji je konstantna promena.

Mi se menjamo, drugi takođe, okolnosti, klima, vreme, prostor, priroda sve je promenljivo i dosta toga nepredvidivo a težimo kontroli i sigurnosti.

Papiri, novac, tapije nas uveravaju da imamo kontrolu a priroda i društvo nas uveravaju da je ponekad nemamo.

Objekte za koje se vezujemo ponekad zamenjujemo funkcionalnijim, komfornijim, savremenijim, boljim i čini nam se da imamo kontrolu a u stvari oni kontrolišu nas, naše ponašanje, naše vreme. Što savremenije predmete koristimo sve više vremena provodimo kontrolišući ih, umesto sve manje.

Svoje ponašanje, reči često ne umemo da kontrolišemo a želimo da imamo kontrolu nad drugima.

Vezujemo se za osobe pa doživljavamo razočarenja i iznenađenja jer mislimo da ih znamo, a ni sami sebe nismo upoznali, sagledali.

Krivimo druge za okolnosti u kojima živimo a prepustili smo im kontrolu jer verujemo vođama, nauci, društvu, autoritetima, starijima, drugima, svom ˝znanju˝ a ne svom ličnom iskustvu.

Sigurnost i kontrola su termini i sredstva kojima obaveštajne službe manipulišu da bi uskratili ranije stečene slobode stanovništvu.

Sami svoje podatke, fotografije, stavove, događanja, javno iznosimo na društvenim mrežama i čini nam se da mi imamo kontrolu.

Sve vreme se ponašamo kao list na vetru kojeg razne okolnosti nose kud žele i mogu, a tek kad uvidimo da svojim znanjem, verovanjem, odlukama drugima prepuštamo kontrolu svog života spoznaćemo da postoje samo pokušaji kontrole, da se kontrolisano uvek otrgne kontroli i da je taj termin sam po sebi besmislen.

Sigurnost možemo tražiti u skloništu i bunkeru ali to su zatvori. Sigurnost možemo imati samo ako se oslonimo na sopstveno iskustvo stečeno posmatranjem, na inteligenciju.

Čula nas kao i mediji često varaju i obično istina nije ono što prvo čujemo, vidimo, zato je potrebno posmatranje. Jedino u šta možemo biti sigurni je sopstveno iskustvo.

Promene su konstanta, prihvatanje i razumevanje tih promena omogućava ispravne odluke u pravo vreme. Otpor, nerazumevanje i strah ne odlažu promene već nas samo prividno šetaju u vremenu nazad i napred, iako telo nije maknulo ni u prošlost ni u budućnost a mora da snosi posledice nerazumevanja.

 

Mail: e1zemun@gmail.com

Telefon: 069 26 04 961

Skype: e1zemun