Zlo i dobro

Zlo i dobro su celina, jedno, isto kao svetlo i tama, zlo je vremenom postala potreba upravo da bi se spoznalo dobro jer smo se previše udaljili i sami od sebe ali i od drugih. Borba protiv zla je uzaludna jer tako zlo samo raste, čak i u tebi. Dovoljno osvetliti i ukazati na zlo. Nažalost većina vidi samo akcije, osvetliti treba izvor zla, akcije su osvetljene same po sebi i uzrokuju strah kod većine, pa rešenje i odbranu traže upravo tamo i od onih koji su izvor zla.

I prinuda i otpor su proizvod neznanja, nerazumevanja, rečju straha. Istovremeno rastu i slabe. Da bi se oslobodili prinude dovoljno je ukazati na strah onog ko je preduzima.

ivan ivanda

Posvećen širenju i razumevanju Tri principa  Svest, Um i misao, koje je spoznao Sid Banks. Zahvalan na daru koji je Sid ostavio svetu.

Mail: e1zemun@gmail.com

Mob., Viber, WhatsApp: +381 (0) 69 26 04 961

Skype: e1zemun

https://razgovorisaivanomtriprincipa.wordpress.com

Prinuda i otpor

Data ti je sloboda mišljenja sloboda koju ti nikad niko ne može oduzeti. Nametanjem zapovesti, običaja, zakona usvajaš ograničenja i samim ograničenjima prirodno nastaje otpor, zato je i ubrana zabranjena jabuka.
Postojanjem prinude nastaje otpor, to su dve strane iste kovanice koje se uvek kreću u istom pravcu, kad raste prinuda raste i otpor i obrnuto, kad se smanjuje smanjuje se i jedno i drugo. I otpor i prinuda su kategorije straha, proizvod uma proistekao iz neznanja i nerazumevanja.