Najvažnije

Najvažnije vreme koje imaš je sada.
Najvažnije šta radiš je ono što sad radiš.
Najvažnija osoba je osoba koja je sad ispred tebe.
Najvažnija emocija je ona koju imaš sada.
Najvažnija misao je ona koju misliš sada.
Najvažnije reči su one koje izgovaraš sada.
Sve ostalo je manje važno jer sada jedino što postoji.
Ti biraš. 
Фотографија корисника Ivan Ivanda