Izdvajanje

 

01-eUKY6Uz-1024x704Mi se rođenjem pojavimo u fizičkom svetu u savršenom stanju svesti, mira, sreće, ljubavi. Samim posmatranjem svega oko sebe spoznajemo da smo izdvojeni od ostalog jer ja ne mogu biti ono što vidim, znači ja to nisam,  pa zaključujemo ja sam samo ovo telo i um, i svojim stavovima, konceptima verovanjima i kreiramo izdvojenu osobu u svom umu.  Polako se udaljavamo od  iskonskog stanja svesti.

To izdvajanje je normalan prirodan proces jer je to način da kreiramo sopstveno iskustvo, saznajemo, spoznajemo šta je dobro, šta je loše, stvaramo navike. Sve što radimo u tom izdvojenom stanju, sve želje se svode na traganje za srećom.  Tako sreću privremeno nalazimo u vezama, odnosima  i objektima ali nas to ne ispunjava kao ono osnovno stanje pa se traganje neprekidno nastavlja.

Najčešće posle nekog težeg iskustva u životu  krenemo da se vraćamo sebi i tek kad sebe počnemo da preispitujemo javljaju se odgovori. Ničije iskustvo nije istovetno našem pa sva traganja za sobom kroz učenja, razne tehnike ne daju konačne odgovore jer sledimo tuđa iskustva a ne prepoznajemo se potpuno u njima.  Učenjem i bavljenjem raznim tehnikama samo imamo novo iskustvo u traganju za srećom koje nas privremeno zadovoljava jer radimo nešto na sebi i imamo privid da postajemo bolji.  Neke promene se dešavaju ali opet ono što tražimo ostaje nedosegnuto.

Jedini način na koji možemo dostići ono što tražimo spolja je da to prepoznamo tamo gde jeste, unutra sagledavanjem sebe, svog iskustva. Ne tražeći krivca ni u sebi ni u drugima već prihvatajući potpuno ono što jesmo, preispitivanjem se odgovori pojavljuju i to je put ka isceljenju i to ne samo sebe nego i svega oko sebe jer nismo izdvojeni iz celine postojanja, na nas sve utiče i mi na sve utičemo svojim postojanjem iako nam to tako na prvi pogled ne izgleda.

Ja vam mogu reći samo  gde i kako da gledate, a ne šta da vidite.

Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Svetlost

SunceiOko

Svetlost je jedna jedinstvena. Kad se prelama kroz filtere vidimo razne boje.  Naša percepcija je taj filter kroz koji posmatramo svetlo. Obojili smo sebe sopstvenom percepcjom i kroz taj filter bojimo i svet. Svako od nas ima različitu percepciju pa stoga ne spoznajemo da smo sačinjeni od iste svetlosti.

Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

4 P

Nestajanjem otpora, javlja se prepuštanje, nastaje prihvatanje života, koje izrasta u poverenje, sa poverenjem raste poštovanje. Nestaje strah. Vremenom nestaju emocije. Emocije su miks osnovnog stanja ljubavi i straha. Nestankom straha ostaje ljubav. Malo li je.
Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Stavovi i usvojeni obrasci ponašanja

Najveći uticaj na moju percepciju samim tim i na ono što biram da proživim kroz sopstveno iskustvo imaju moji sopstveni stavovi. Na primer: Posmatram i kritikujem neko duže vreme osobe koje zarađuju novac prodajući maglu, a istovremeno ljubomoran sam na njihov način promocije. Kažem sebi ne bi ja to mogao, to nije moj način. Šta dobijam takvim stavom – veličanje sopstvene vrednosti, umanjivanje tuđe,  što znači rast i razvoj ega i plus toga u telo smeštam energetske zapise, obrasce ponašanja: da sam bolji, pametniji, a i da to i to ne umem, ne mogu, ne znam, i samim tim prizivam, tražim življenje upravo takvog iskustva.  Kreiram ˝izdvojenu˝ osobu koja ˝zna˝ ali  živi i ne znanje.  
To moje ˝znanje˝ sprečava drukčije sagledavanje, nove ideje, kreacije.

Sve se događa u pravom trenutku, slučajnosti nema, sve se menja i svaki moj otpor ne samo da je nepotreban nego njime kreiram sopstvene zatvore.

Kad dopustim sebi, bolje rečeno kad odlučim da nema otpora onome što jeste, ne pokreće se automatizam usvojenih obrazaca ponašanja a to je dovoljno da  budem sasvim prisutan u datom trenutku prihvatajući situaciju takvu kakva je. Takvo prihvatanje i razumevanje situacije kreira sasvim nov način percepcije, sasvim drukčije reakcije koje su tad u skladu i  sa trenutkom i sa mnom i onim ispred mene, jer imam potpuno razumevanje, prihvatanje  i poštovanje i sebe i onog ispred sebe.

Odluke o prihvatanju se donose u svakoj situaciji u kojoj i dokle postoji otpor,  i samim prihvatanjem brišu se energetski zapisi jer nestaje realna podrška, razlog njihovog postojanja.
 
Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Jutro

Svako jutro kad se budim svet se budi u meni, ne ja u njemu.
Svest nije u meni, ja sam u svesti.
Um i telo se pojavljuju u svesti, obrnuto je nemoguće.
Dok mislim ja sam um i telo, to i ostajem, drukčije ne može biti.
Kad posumnjam da sam samo um i telo, tada se otvaram za novu opciju, percepciju.
Um se sam neće prepustiti novoj percepciji.

Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Prihvatanje i razumevanje

Sve što  pišem kad se pročita je samo još jedna nova zabava za um. Lako ćete se složiti sa mnom i razumeti napisano. Pitate se zašto nema promena. Reči su samo reči i ništa više one vas dotaknu i nestanu.

Pročitano se ne usvaja na taj način pa samim tim i ne živi.

Shvatiti svest umom je isto kao očekivati od kapi vode u flaši da opiše okean.

U prirodi je sve jednostavno, niža vibracija – slabija, teži da se izjednači sa višom i samo smanjivanje amplitude vibracije čini jačim.

Stanje osobe koja prenosi to znanje omogućava da se te neizgovorene vibracije prenesu i prihvate. Znam da je to u stvari jedini način prenosa posle kojeg počinju su da se javljaju uvidi, otpuštanje nepotrebnog, osećaj unutrašnjeg mira i radosti, prepoznavanje sopstvenih darova.

Potpuno prepuštanje, poverenje omogućava prihvatanje i duboko razumevanje života kao stanja konstantnih promena.

Pojavljuje se iskreno poštovanje sebe, svega postojećeg, nestaje nerazumevanje, nestaje otpor, nestaju strahovi, prestaje traganje za srećom.  Prepoznaje se iskonsko stanje radosti, mira, ljubavi, suštinske povezanosti sa svime što postoji.

Potpunim prihvatanjem svekolikog postojanja počinje isceljenje i sebe i svega.

Poslušajte svoju intuiciju

Mail: e1zemun@gmail.com

Telefon: 069 26 04 961

Skype: e1zemun

Darovi

Vreme je darivanja. Sem ljubavi koju vam darujem evo još jednog dara, raspakujte ga i uzmite ako vam se sviđa.

Naučio sam i odlučio da sve što mi život donosi shvatam kao darove. I ljude i reči i predmete, situacije, sve su to darovi. Kad su već darovi ono što izgovaram je reč: hvala. To hvala mi dopušta da biram koji ću dar prihvatiti a koji ću ostaviti  donosiocu. Ljutnju, bes, ¨ružne˝ reči, prazne priče, ono što mi ne prija ostavljam donosiocu, ja biram ljubav.

Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Lepota

Lepota je u oku posmatrača.   Kad uživamo u pejzažu, muzici, slici, voljenima, deci, ljubimcima…, osećamo telesnu senzaciju – vibracije povezanosti sa tim što trenutno posmatramo. Uživamo u tome što nam je lepo čini nam se da je to izvor i pokretač senzacija u telu.  Senzacije pokreće sama povezanost koju osetimo kad nešto posmatramo ali bez imenovanja onog što posmatramo, bez razmišljanja, bez fokusa, naprotiv, tu je antifokusiranost. Samo bivanje i prihvatanje postojanja tada pokreće senzacije u telu, a to je ljubav.  Lepota je ljubav sama.
Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun

Um, misao, navike

Šta je to um. Apstraktni termin li nešto što je opipljivo merljivo, postoji.  Da li je um stalno prisutan? Gde je kad utihne misao? Jesu li ga naučnici pronašli u telu, jesu li pronašli neku misao u telu?   Um je samo baza podataka naučenih, memorisanih odnosno moje lično iskustvo, naučena znanja, verovanja, koncepti, obrasci ponašanja i emocije.  Um čine energetski zapisi u telu a ono nije samo fizičko.
Sva iskustva koja doživljavam se pojavljuju u svesti, svesan sam tela, senzacija, pokreta, emocija, čula, misli, reči.

Um je u stvari virtualna svest koju sam kreiram, o sebi, o drugima, o svetu, svemu što poznajem, tačnije što mislim da poznajem.  Kreiram tu virtualnu svest iz jednog jedinog razloga – traganja za srećom.  Onog trenutka kad razumem, spoznam da sam izdvojen, tada počinje da se javlja otpor, nerazumevanje, neznanje, strah i kreće potraga za srećom.
Moja percepcija realnosti i realnost se uveliko razlikuju, zbog ograničenja svojih čula, zbog svojih verovanja i stavova, zbog svojih emocija, imam sopstveno sagledavanje te realnosti, sopstvenu percepciju kojom kreiram svoje iskustvo.
Da li um nešto zna, odlučuje o nečemu?  Da li misao zna? Odlučuje li nešto misao?
Um ne zna, svest je ona koja zna. Lažno ja, izdvojena osoba misli da zna.  Moj um je moj identitet, moje iskustvo moje znanje, moje emocije.  Da li sam ja taj um? Svest je ta u kojoj je i um i telo.   Izdvojena osoba, lažna osoba, virtualna svest, ego, su razne imenice za jedno isto. Ta osoba postoji samo u umu, ponela je neke energetske zapise i pre rođenja, kreirana sopstvenim razmišljanjem, ocenama, stavovima, konceptima, verovanjima.  Ta osoba  ne postoji stalno, nije stalno prisutna kao osoba, kao celina, nego su  prisutni samo fragmenti, stavovi, verovanja, koji se pojavljuju u mislima u datim trenucima, razmišljanju, odnosima, situacijama.  
Osobe nema – virtualna je, ne postoji, nije svesna, ne diše, ne jede, ali želi, zahteva, odlučuje.  Kako to nema je ali zahteva, traži, želi. Gde je sem u umu, odnosno ni tu nije, tu su trenutno potrebni fragmenti.   Kako to funkcioniše? Misao se pojavi u svesti, ne objekt predmet, samo misao. Dok mislim za sebe da sam ja samo um i telo izdvojena osoba pravi izbor od misli koje se pojavljuju. Primer prva misao: gladan sam, sledeća: mogu da odem u restoran na večeru, sledeća: mogu da pogledam u frižider. Pošto već imam lične stavove, verovanja, uverenja, navike, biram misao koja u meni proizvodi najmanji otpor ili kad je to moguće najveće uživanje, a u stvari izbor prave moje stečene navike. Kad želim nešto da promenim u životu biram ˝put kojim se ređe ide˝. 

Kako to da nekad biram brige, nervozu, neraspoloženje? Prosto – navikao sam telo na to stanje, na tu telesnu senzaciju, fiziku i hemiju koja se u takvom stanju odigrava u telu – emociju.  Isto kao što se naviknem na kafu, čokoladu, piće, duvan bilo šta, iako smatram da nije zdravo.  Kako se odvići od takvih misli, stanja, od neraspoloženja? Jednostavno. Prepoznati da je to samo otpor izdvojene osobe u trenutnoj situaciji koji se pojavljuje, a odnosi se na neko uverenje.  Znači to je sadašnji trenutni otpor nečemu što vidim, čujem, radim a ne slaže sa nekim mojim prethodnim uverenjem, stavom. Misao se buni protiv prethodne misli – stava.  Ne buni se  u prvim trenucima ni telo, prvo se opire jedna misao drugoj. Ako je jači otpor tad i telo počinje da reaguje, pokreće  telesne senzacije, emocije.  Počelo je mišlju i završava se kad ta misao nestane. 
Svest se ne buni, naprotiv ona upravo ˝omogućava˝ da doživim birano iskustvo i sve vreme je tu pa sam svesan i vremena i prostora i tela, postupaka, misli i reči. Kad shvatim da se bore samo misli moje jedna protiv druge, da nema ničeg drugog što me uznemirava nego je to samo misao, tad lagano nestaje i telesna reakcija jer više nema realnu podršku zbog koje bi se pojavila. Prestaje navika. A kad taj proces pokrenem sa jednom navikom, emocijom, programom, on postaje zarazan jer ubeđenja, stavovi, koncepti otpadaju sami od sebe ko zrele kruške. 
Malo je teže pokrenuti taj proces jer uvek mi se čini da reagujem na spoljašnje okolnosti, čini mi se da je sve što me uznemirava spolja van mene, nečije reči, postupci, situacije, vesti. U stvari  uznemiravaju me jedino sopstvene misli sadašnje i prethodne jer sam tumačim ono što je ispred mene, i ranije i sada.
Čemu se opirem, neko je nešto rekao, to je njegov stav mišljenje a moje mišljenje se tome opire. Čekaj malo, žulja me reč? Ako znam šta sam, ko sam, ničija reč, stav ne može to da promeni. Samo ako prihvatim, preuzmem taj tuđi stav samo tad se moje prethodno mišljenje moj stav može suprotstavljati.  To znači bunim se jer prihvatam tuđi drukčiji stav. Ako ga prihvatam zašto se bunim, ako ga ne prihvatam, ne preuzimam, imam li razloga da se bunim?  Da ali u tim situacijama ne razmišljam na taj način.  Dobro evo sad dok sam miran mogu da sagledam kako to u stvari izgleda, i to razumevanje da se bore misli moje protiv mene je uzrok mom ponašanju.  Reči su samo reči i ništa više a moja tumačenja i percepcija me dovode u neprilike.  I povrh toga svest je uvek tu a moje reakcije i postupci ne izgledaju mi uvek svesni.  Težim da budem svesniji a šta to znači, da li je to moguće. Nije, svest je prisutna, šta god radio, spavao, bio budan, ljubio, sretan, nervozan uvek je tu. Šta nije u redu ako je sve to tako? Aha, Eureka!!! Moji prethodni stavovi, uverenja nisu u redu. Da ih menjam  za nove? Ne jer i ti novi će sutra postati besmisleni. Pa kako? Mogu li bez stavova, uverenja, koncepata. Izgleda mogu. A potrebno znanje gde je, kako do njega?  Tu je, uvek je dostupno, kad nema verovanja, ˝znanja˝, mišljenja, odgovori na postavljena pitanja se pojavljuju sami. Malo čudno sa tim odgovorima je što nisu uvek isti na isto pitanje, svaki sledeći put su jasniji, koncizniji, precizniji i svi se na kraju svode na jedan: svest ljubav sreća mir su jedno, uvek svuda prisutno, to je energija u neprestanom kretanju koja sve prožima i povezuje.
Život, priroda je uređena tako da se za ono što se odigrava, dešava koristi najmanje potrebne energije, jednostavno, savršeno.  Prateći i oponašajući prirodu, a naučeni da smo izdvojeni od drugih i u nama se javljaju se otpori, kreiraju se želje u traganju za srećom, kreiramo svoju virtualnu svest – um, i mnogo vremena provedemo u tom traganju, tražeći sreću u objektima, vezama, svuda sem tamo gde je uvek prisutna.
U suštini mi ljudska bića imamo dva osnovna stanja  ili smo sretni ili tragamo za srećom.  Lični izbor.

Mail: e1zemun@gmail.com
Telefon: 069 26 04 961
Skype: e1zemun